Jsme členem konsorcia BEATSEPSIS

Jsme členem konsorcia BEATSEPSIS

Náš tým se stal nedávno členem konsorcia BEATSEPSIS a získal prestižní evropský grant v rámci projektu Horizon Europe. Projekt BEATSEP se zaměří na výzkum sepse a septického šoku, které ročně postihnou až 50 milionů lidí po celém světě a stojí téměř za 20 % světových úmrtí.

Projekt BEATSEP je součástí programu Horizon Europe a bude se zaměřovat na vývoj, léčbu a prevenci dlouhodobých následků sepse a jejího dopadu na kvalitu života pacientů. Komplexní klinická a výzkumná data získaná během projektu budou s využitím algoritmů umělé inteligence integrována do snadno použitelného prediktivního nástroje schopného identifikovat pacienty s nejvyšším rizikem komplikací. Dále konsorcium plánuje navrhnout strategii terciární prevence (prevence 3. až. 4. stádia nemoci), která by pomohla rozvoji takových následků předcházet.

Připojení týmu Biostatistika

Pro projekt jsou nezbytné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti klinických dat, statistiky a správy dat a právě díky tomu jsme byli výzkumným týmem CMI-ICRC osloveni s žádostí o spolupráci. Náš tým má tak nyní jedinečnou příležitost přispět k úspěchu tohoto projektu a pomoci zlepšit diagnostiku a léčbu sepse.

Biostatistika je tak členem koordinátorského týmu ICRC-FNUSA, do kterého patří kromě týmu CMI (Cellular and Molecular Immunoregulation) i oddělení anesteziologie a intenzivní péče MUNI. Na projektu BEATsep se bude podílet celkem 9 partnerů z renomovaných evropských výzkumných a klinických institucí a 1 komerční partner v šesti zemích EU. Projekt je příkladem inovativního a úspěšného spojení translačního a klinického výzkumu, know-how několika mezinárodních vědců a spolupráce mezi nemocnicemi, univerzitami a dalšími vědeckými institucemi.

Pro více informací a aktuality sledujte @BEATsepsis (X), www.beatsepsis.euLinkedIN