Data Management

Tým Data Managementu FNUSA-ICRC působí jako podpora výzkumných
a administrativních týmů, jimž nabízí široké spektrum datových služeb – od návrhu a tvorby data-sběrného nástroje, přes správu databází a automatizované vyhodnocování dat, po zajištění souladu s právními, procedurálními
a kyberbezpečnostními předpisy FNUSA.

Data Management ve VÝZKUMU

Pod pojmem Data Management si představíme všechny praktiky, manipulace, vylepšení a procesy, které zajistí vysokou kvalitu vědeckých dat, která jsou dobře zorganizovaná, zdokumentována, uložena, udržitelně uchována, dostupná a znovuvyužitelná.

Corti, 2014

Cíle

 • Shromáždit všechna relevantní data
 • Převést data do elektronické podoby
 • Odstranit všechny nesrovnalosti a zachovat původní informace
 • Zajistit kvalitu shromážděných údajů
 • Uchovávat údaje pro další přezkoumání nebo další vyhodnocení
 • Vytvořit vysoce kvalitní data umožňující jejich další zpracování
 • Zajistit celkovou spokojenost s kvalitou údajů (zadavatel/poskytovatel)
 • Poskytnout data s dokumenty připravené k auditu
 • Předat data uložená v uzamčené databázi obsahující auditní stopu

Proč nepoužívat MS Excel na správu Vašich dat?

Používáním aplikace Excel jako databáze se vystavujete riziku, že budete pracovat s nepřesnými informacemi a ztrácet čas.

Vzhledem k tomu, že aktualizace jsou k dispozici až po uložení změn uživateli a soubory lze uložit do libovolného umístění, může existovat více verzí s protichůdnými nebo zastaralými údaji, které je třeba spravovat. Excel je užitečný pro organizaci souborů dat jen do určité velikosti. Jakmile dosáhnete horního limitu množství dat, reakce programu se zpomalí a hrozí pády softwaru a tím vzniklé chyby v programu a uložených datech.

Odstrašující případy využití MS Excel v Data Managementu

Data Management pro ADMINISTRATIVU

Služby oddělení Data Managementu lze využít i při práci v administrativním prostředí. Nabízíme pomoc při tvorbě online formulářů, registru pacientů, formulářů pro přihlašování na kurzy a semináře či při vizualizaci výsledků dotazníkových šetření.

Příklady využití ve FNUSA
 • Dotazník spokojenosti zaměstnanců
 • COVID-19 – Systém monitorace lůžkových kapacit ve FNUSA
 • Registrace na rehabilitace KTLR
 • Registrace účastníků na HR Awards
 • Využití online dotazníků při náboru nových zaměstnanců
 • Dotazník hodnocení vedoucích pracovníků FNUSA

Využíváme tyto programy:

Plánování
 • Předpřipravené šablony pro:
  • klinické studie
  • populační studie
 • Ganttův diagram
 • Automatická upozornění
 • Webové rozhraní
Databáze
 • Online formuláře a CRF
 • Bezpečné úložiště dat
 • Splňuje podmínky GDPR
 • Detailní řízení přístupových práv
 • Multicentrické studie
 • Historie změn
Výstupy
 • Tvorba přehledů a dashboardů
 • Přímé napojení na databáze
 • Aktuální data v reálném čase
 • Kontrola kvality dat
 • Interaktivní sestavy
 • Možnost statistických analýz

Dokumenty ke stažení