Prohlášení o přístupnosti

Oddělení biostatistiky FNUSA – ICRC se zavazuje k částečnému zpřístupnění své internetové stránky biostatistics.fnusa.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky:

https://biostatistics.fnusa.cz

https://redcap.fnusa.cz/

Aktuální znění zákona 99/2019 si můžete prohlédnout zde.

Stav souladu

Tato internetová stránka je v částečném souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno v lednu 2022.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného oddělením biostatistiky FNUSA – ICRC.

Prohlášení bylo revidováno v lednu 2022.

Zpětná vazba a kontaktní informace

Jakoukoli zpětnou vazbu týkající se přístupnosti těchto webových stránek a informací na nich obsažených směřujte na adresu biostatistics.icrc@fnusa.cz.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu)).

Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Odbor právních věcí

Pekařská 664/53

656 91 Brno

e-mail:  pravni@fnusa.cz