Kohortní data

FNUSA / ICRC realizuje řadu výzkumných projektů, v rámci kterých jsou sbírána a dále zpracovávána rozsáhlá kohortní data. Protože reflektujeme politiku FAIR data, jsou zde zpřístupněny základní informace o datech, která mohou být využita pro výzkumné záměry a projekty. Využití těchto dat se řídí definovanými bezpečnostními principy, zásadami GDPR a podléhá schvalovacímu postupu instituce.

Proces žádosti o data

O data se žádá prostřednictvím online formuláře, schvalovací proces běží elektronickou cestou a o výsledku jsou žadatelé vyrozuměni. Požadavek včetně navržených metod posuzuje i naše oddělení Biostatistiky, kdy můžeme navrhnout adekvátnější postup a metodiku nebo lze přímo využít našich služeb. Všechny žádosti o data včetně samotného předání dat jsou evidované. Bezpečnost informací je pro nás vždy na prvním místě.

Studie

Hlavní řešitel

Typ studie

  • Epidemiologická studie

Hlavní řešitel

Typ studie

  • Epidemiologická studie

Hlavní řešitel

Typ studie

  • Epidemiologická studie

Poděkování

Ver. 1: The authors gratefully acknowledge the [NAME OF THE COHORT] Cohort of ICRC, FNUSA for their support and assistance in this work.

Ver. 2: The authors gratefully acknowledge the [NAME OF THE COHORT] Cohort of ICRC, FNUSA for providing the data for this work.

Pravidla pro nakládání s daty

Veškeré zacházení s daty včetně exportů a zpracování se řídí zásadami používání, ochranou soukromí a ochranou údajů. Příslušné zveřejněné dokumenty jsou následující: