Biostatistika

Tým Biostatistiky FNUSA-ICRC působí především jako podpora výzkumným týmům, jimž nabízí široké spektrum služeb – od analýz a interpretace výsledků klinických, epidemiologických, populačních a dalších studií nebo experimentů
v preklinickém výzkumu, po vzdělávání v oblasti statistických metod a statistických softwarů (zejména R a Microsoft Excel). Nabízíme též pomoc při přípravě studií a experimentů, např. konzultace ohledně jejich provedení, určení velikosti vzorku či výběr vhodných statistických metod.

Náš tým se především zaměřuje na zpracování klinických, experimentálních a omics dat. Mezi nejčastější analýzy, které provádíme, patří základní deskriptivní analýza, regresní modely se speciálním zaměřením na smíšené modely, testování statistických hypotéz, explorační analýza a určení velikosti vzorku (sample size analysis). Dále se věnujeme analýze přežití, machine learningu, bioinformatice a metaanalýzám.

Mimo software R a MS Excel, pro které nabízíme i kurzy, používáme Python, SPSS a SAS.

Data

 • klinické
 • omics
 • experimentální

Analýzy

 • deskriptivní
 • regresní (lineární, nelineární i smíšené modely)
 • analýza přežití
 • machine learning
 • testování statistických hypotéz
 • explorační analýza
 • sample size
 • bioinformatika
 • metaanalýzy

Software

 • R
 • Python
 • MS Excel
 • SPSS
 • SAS
 • Statistica