Nabízené služby

S čím Vám můžeme pomoci?

Statistická analýza

   • Odhad velikosti vzorku
   • Konzultace ohledně designu studie
   • Podpora při přípravě projektů
   • Analýza dat
   • Interpretace výsledků
   • Kontrola článků

Data Management

   • Tvorba databáze v systému REDCap
   • Nalezení bezpečného úložiště pro Vaše data
   • Příprava SOP či CRF
   • Příprava dokumentů GDPR
   • Tvorba online dotazníků přímo na míru

Začít využívat naše služby je velmi jednoduché:

1. Vyplnění poptávkového formuláře

2. Konzultace Vašich požadavků s námi 

3. Analýza dat či vytvoření požadované databáze

4. Konzultace výsledků

5. Vystavení faktury za naše služby

Ceník

FNUSA / FNUSA-ICRC

600 Kč/hodina
přes vnitřní účtování

LF MU

600 Kč/hodina
bez DPH

PřF MU / CKTCH / FN Brno / MOÚ

750 Kč/hodina
bez DPH

Externí žadatelé

900 Kč/hodina
bez DPH

Publikační politika

V případě, že je statistická analýza využita v publikaci, vyhrazuje si poskytovatel právo na písemné poděkování v rámci této publikace v jedné z následujících verzích:

 • The authors gratefully acknowledge the Biostatistics Core Facility of FNUSA-ICRC for their support and assistance in this work.
 • Biostatistics CF of FNUSA-ICRC is gratefully acknowledged for the support and assistance in this work.

Pokud pracovník poskytovatele spolupracuje na tvorbě publikace dílem, který odpovídá spoluautorství, vyhrazuje si poskytovatel právo na uvedení jména tohoto zaměstnance do seznamu spoluautorů.

Využívá-li zákazník data uložená či nasbíraná v databázi REDCap, je vhodné uvést do publikace poděkování za využití služby ve znění:

 • “Study data were collected and managed using REDCap electronic data capture tools hosted at St. Anne´s University Hospital Brno.[1,2] REDCap (Research Electronic Data Capture) is a secure, web-based software platform designed to support data capture for research studies, providing 1) an intuitive interface for validated data capture; 2) audit trails for tracking data manipulation and export procedures; 3) automated export procedures for seamless data downloads to common statistical packages; and 4) procedures for data ntegration and interoperability with external sources.” (dostupný na adrese: https://projectredcap.org/resources/citations/).

1PA Harris, R Taylor, R Thielke, J Payne, N Gonzalez, JG. Conde, Research electronic data capture (REDCap) – A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support, J Biomed Inform. 2009 Apr;42(2):377-81.

2PA Harris, R Taylor, BL Minor, V Elliott, M Fernandez, L O’Neal, L McLeod, G Delacqua, F Delacqua, J Kirby, SN Duda, REDCap Consortium, The REDCap consortium: Building an international community of software partners, J Biomed Inform. 2019 May 9 [doi: 10.1016/j.jbi.2019.103208]