Kognitivní zkreslení – Klam přeživších

Kognitivní zkreslení – Klam přeživších

Kognitivní zkreslení jsou chyby v různých myšlenkových procesech a tzv. mentální zkratky, na jejichž základě bývá vyvozován chybný závěr o různých informacích. Vytváří tak do určité míry zkreslený pohled na realitu. Přečtěte si více o těchto zkresleních a zapojte své mozkové buňky při závěrečném kvízu.

Zkreslení často vznikají z různých procesů, které je někdy obtížné navzájem rozlišit, např. šum v procesu zpracování informací, omezená kapacita mozku při zpracovávání informací, emoční a morální motivace apod. Mezi nejznámější kognitivní zkreslení patří:

Kotvení: popisuje skutečnost, kdy je přirozenou lidskou tendencí spoléhat se při rozhodovacím procesu na jednu informaci či fakt, byť nemusí být relevantní, úplná či pravdivá.

Apofenie: je lidská tendence vnímat smysluplné vzorce v náhodných datech.

Potvrzovací zkreslení: je tendence člověka upřednostňovat informace a výklady, které podporují jeho vlastní názor, a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením.

Efekt nadměrné sebedůvěry: vede k tomu, že lidé mají tendenci nadhodnocovat své schopnosti, vyhlídky a šance na úspěch.

Klam přeživších: je logický klam, založený na vyšší viditelnosti těch, kteří “přežili” určitý proces.

Problém zpětného pohledu: je tendence vidět minulé události jako předvídatelné.

Tým Biostatistiky se tentokrát rozhodl více věnovat Klamu přeživších, a to s názornými příklady:

Příklad 1:

Během 2. SV se spojenecké síly rozhodly více obrnit bombardéry, aby vydržely více nepřátelské palby. Provedla se analýza, kam bývají letadla nejčastěji zasažena (na základě skutečného vzorku zasažených letadel, která se vrátila) a tato místa se měla obrnit. Nicméně, statistik Abraham Wald vzal v potaz právě Klam přeživších a statistiku kompletně otočil. Vyvodil tedy, že pokud letadla, která se vrátila, byla zasažena v daných místech, tak letadla, která se naopak nevrátila, byla nejspíš zasažena jinde. Navrhl tedy obrnit nezasažená místa.

Příklad 2:

Na počátku 2. SV zavedly USA novou konstrukci přilby, která měla výrazně omezit úrazy hlavy v boji. Téměř okamžitě po jejich zavedení byly polní nemocnice zaplaveny přílivem nových pacientů s poraněním hlavy. Kvůli znepokojení z neočekávaného nárůstu bylo rozhodnuto stáhnout nové přilby z trhu. Později se ale zjistilo, že náhlý nárůst zranění hlavy nebyl příznakem vadných přileb, ale důkazem toho, že přilby fungovaly přesně tak, jak bylo inzerováno. Poprvé se v polních nemocnicích totiž objevili pacienti, kteří by dříve kvůli zraněním nepřežili. Tento nárůst byl přesvědčivým důkazem, že se daří zachraňovat životy.

Příklad 3:

Ve studii provedené v roce 1987 bylo zjištěno, že kočky, které spadnou z vyššího než šestého patra, mají větší pravděpodobnost, že pád přežijí, a utrpí méně zranění než kočky, které spadnou z nižšího než 6. patra. Jejich zdůvodněním bylo, že kočky dosáhnou terminální rychlosti po pádu přibližně z pěti pater a po tomto okamžiku se jim nic nestane. V roce 2008 se v časopise „Straight Dope“ objevil názor, že dalším možným vysvětlením by mohl být Klam přeživších. U koček, které při pádu zemřou, je méně pravděpodobné, že se dostanou k veterináři, což je důvod, proč se ve studiích neuvádějí kočky usmrcené při pádu z vyšších budov.

Příklad 4:

Běžným názorem je, že stroje, zařízení a zboží vyrobené v předchozích generacích jsou často lépe zkonstruované a vydrží déle než současné stroje. Staré stroje, které “přežily”, jsou dodnes k vidění v mnoha provozech, a odtud pramení Klam přeživších. Všechny stroje, zařízení a výrobky, které se během uplynulých let porouchaly, již totiž nejsou pro běžnou populaci viditelné, byly sešrotovány, recyklovány nebo jinak znehodnoceny.

Příklad 5:

V populárních médiích se často objevují příběhy odhodlaných jedinců, kteří dokázali překonat určité překážky a dosáhnout svých cílů. Samozřejmě ale neinformují o nesrovnatelně vyšším počtu těch, kteří se o stejnou věc pokoušeli také, ale selhali. Na základě tohoto zkreslení pak bývá vytvořen chybně pozitivní předpoklad.

Kvíz:

U následujících příkladů vysvětli, v čem tkví klam přeživších:

  1. Ve statistice spokojenosti zaměstnanců s vedením firmy je uvedeno, že většina je s vedením spokojena.
  2. Výzkum preferencí mezi stávajícími zákazníky ukázal, že jsou spokojeni s nabízenými službami, a tak jim byly služby přizpůsobeny.
  3. Na konferenci se prezentují výzkumné týmy a popisují, jak se dostaly do prestižního časopisu.