Pravidla tvorby eCRF

 1. ID záznamu musí být první proměnnou prvního formuláře.
  Pro ID nikdy nepoužívejte speciální symboly a písmena (např. písmena s diakritikou).
 2. Podobné proměnné seskupujte dohromady.
 3. Formuláře udržujte krátké.
  Více kratších formulářů se lépe vyplňuje a nabízejí více možností uložení údajů. Zadaná data se neukládají, dokud zadavatel údajů neklikne na tlačítko “uložit” nebo dokud účastníci průzkumu nekliknou na tlačítko “přejít na další stránku” nebo “odeslat”.
 4. Minimalizujte používání polí s volnou odpovědí.
  Kdekoli je to možné, použijte výběr z více možností místo toho, abyste zadavatele údajů požádali o vypsání informací, abyste minimalizovali nejednotné odpovědi a překlepy. Pokud používáte pole s volnou odpovědí, ověřujte typ dat, kdykoli je to možné. Pomůže to minimalizovat počet překlepů. Nevalidovaná pole se ukládají jako text a do programů pro statistickou analýzu se importují jako text. Pokud chcete informace analyzovat jako číslo, váš statistik bude muset ručně změnit typy souborů. Pokud je to možné, nastavte pro číselná pole maxima a minima, abyste minimalizovali chyby při zadávání dat. REDCap vás nechá pokračovat, pokud zadáte čísla mimo tento rozsah, ale upozorní vás, že číslo je mimo rozsah. To pomůže minimalizovat chyby a zároveň umožní zohlednit odlehlé hodnoty.
 5. Poznámky k polím.
  Použijte poznámky k polím, které pomohou zadávajícím údaje správně zadat informace. Například jim řekněte, v jakých jednotkách má být měření zadáno.
 6. Minimalizujte přepínání mezi poli, do kterých se píše (textová pole, rozbalovací nabídky), a poli, kde se používá myš (například rádiová tlačítka a zaškrtávací políčka).
 7. Rozdělte proměnné na klíčové složky, které chcete analyzovat.
  Například pokud shromažďujete adresy a budete chtít analyzovat jak na úrovni státu, tak na úrovni města, vytvořte tato pole samostatně.
 8. Buďte důslední v kódování proměnných.
  Vyhněte se polím typu ano/ne a pravda/nepravda, která obvykle způsobují problémy, pokud potřebujete později přidat třetí možnost – držte se rádiových tlačítek a rozevíracích seznamů. Nepřekódovávejte proměnné, jakmile začnete sbírat data – poškodíte tím svá data. Stačí přidat další číslo. Čísla nemusí být v seznamu v pořadí. “Neznámé” kódujte jako vysoké číslo, které vyčnívá, například 999. Pokud máte více otázek, které budou používat stejné možnosti odpovědí, zakódujte je všechny stejně.
 9. Názvy proměnných.
  Názvy proměnných by měly být krátké, alfanumerické, snadno zadatelné a v ideálním případě by měly mít určitou úroveň významu – jsou to označení, která bude REDCap používat k vyhledávání vašich dat, a právě tato označení budete při analýze psát stále dokola. Název proměnné by se po zahájení sběru dat neměl měnit. Pokud změníte název proměnné, budete muset změnit také všechny pipingy, výpočty a logiku větvení, které jsou s ní spojeny.
 10. Vypočtená pole
  REDCap je schopen provádět výpočty, ale není navržen jako statistický nástroj – složité výpočty si schovejte pro zpětnou analýzu. Platí pravidlo, že výpočty v aplikaci REDCap používejte, pokud daný výpočet potřebujete vidět pro proces sběru dat – v opačném případě si výpočty uložte pro zpětnou analýzu. Data z aplikace REDCap můžete exportovat do CSV, SPSS, SAS, R a Stata.
 11. Logika větvení
  Logika větvení je skvělý způsob, jak skrýt pole, která budou pro některé uživatele irelevantní, a zefektivnit a přizpůsobit proces zadávání dat. Logika větvení patří do podřízeného pole – pole, které chcete skrýt. Můžete buď použít nabídku přetahování, nebo si napsat pokročilou logiku větvení.
 12. Datový slovník
  Datový slovník je alternativní způsob sestavení projektu (na rozdíl od online návrhu). Datový slovník můžete vytvořit nebo zobrazit jako soubor csv v aplikaci Excel. Datový slovník je užitečný zejména tehdy, když musíte provádět opakovanou práci, která vyžaduje málo nebo malé změny. Např: Pokud potřebujete použít přesně stejnou logiku větvení na mnoho polí, můžete to v datovém slovníku provést mnohem rychleji pomocí kopírování a vkládání. Jiný příklad: Pokud potřebujete mít na mnoha místech seznam užívaných léků (název, dávkování, datum), je mnohem rychlejší vytvořit jednu sadu polí v online návrháři a z ní pak zkopírovat a vložit zbývající pole do datového slovníku. Pomocí funkce find-replace můžete změnit 1 nebo 2 znaky na řádek, které bude třeba změnit.
 13. Při vytváření databáze si především promyslete, jakým způsobem budete data zadávat a jak je chcete analyzovat.
  Pokud je to možné, promluvte si před sestavením databáze se svými zadavateli dat a statistiky a zapracujte jejich návrhy do návrhu databáze.
 14. Ostatní
  Krátké odkazy na průzkum: místo nich používejte “dlouhou” adresu URL veřejného průzkumu, protože někteří uživatelé mohou mít problémy s přesměrováním ze zkrácené adresy URL.